Този клип беше продуциран и представен като част от кампания на сайта за crowdfunding 'seedr'. Компанията – SymCredit – е базирана в Прага и използва този клип за насърчаване на инвестициите в платформата си за кредитиране между партньори, 'peer to peer lending'.

Web design by Premonition