Този кратък новинарски фийчър за бизнеса на отглеждането на охлюви в България беше поръчан от BBC World за телевизия и радио. Беше заснет и монтиран, продуциран, режисиран и озвучен от Barrie Media.

Web design by Premonition