Филм, поръчан от Европейската Банка за Реконструкция и Развитие за извеждането от експлоатация на блокове в АЕЦ "Козлодуй" - управлявано от ЕБВР и финансирано от ЕС.

Филмът беше продуциран от Крис Бут и Barrie Media. Камера Алек Григорян.

Web design by Premonition