Това кратко промоционно видео беше продуцирано за Главна Дирекция 'Трудова Заетост' на Европейската Комисия. Целта му e да даде представа за по-дългото видео, което показва как схемите за микрофинансиране помагат на предприемачи в ЕС.

Web design by Premonition