Този видеоклип e продуциран, режисиран и озвучен с дикторски текст за целите на кампания за обществена информация на Главна Дирекция 'Информационно общество и медии' на Европейската Комисия. Видеото показва как иновативната технология подобрява здравеопазването в Кения.

Web design by Premonition