Barrie Media подготви този клип за Главна Дирекция 'Информационно общество и медии' на Европейската Комисия за промените, до които водят в Кения информационните технологии в образованието.

Web design by Premonition