Това видео-съобщение за медиите беше продуцирано за Главна Дирекция 'Трудова Заетост' на Европейската Комисия. Целта му е да информира за схемите за микрофинансиране на предприемачи в ЕС.

Web design by Premonition