Това видео беше поръчано от Бритиш Телеком (BT) за популязиране сред финансовите къщи по света на търговските услуги, предлагани от ВТ.

Web design by Premonition